1. Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kołobrzegu, ul. Okopowa 1A

2. Uczestnicy: zawodnicy WKK z roczników 2006 – 2011
3. Termin: 16 – 26 sierpnia 2019
4. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce szkolnej
5. Transport: pociąg
* szczegóły wyjazdu podane zostaną w późniejszym terminie (najprawdopodobniej wyjazd odbędzie się 15 sierpnia w godzinach wieczornych)
6. Zajęcia:
– treningi koszykówki w hali sportowej i na boisku szkolnym
– terenowe i rekreacyjne na świeżym powietrzu
7. Ubezpieczenie NNW każdego uczestnika
8. Cena: 1600 zł dla zawodników WKK oraz pozostałych zainteresowanych

9. Płatności:
I rata (zadatek) – 300 zł do 29.03.2019
II rata – 700 zł do 15.05.2019
pozostała kwota do 31.07.2019
10. Wpłata na konto: Santander Bank 35 1090 2402 0000 0001 0575 5379 z dopiskiem za obóz w Kołobrzegu
9. Zgłoszenia: proszę przesyłać na adres: obozy@wkk.org.pl, w treści maila należy podać:
– imię i nazwisko uczestnika,
– rocznik, trener
* jeśli uczestnik jedzie po raz pierwszy – pesel oraz dokładny adres zamieszkania
W związku z ograniczoną ilością miejsc o zakwalifikowaniu decyduje mailowa kolejność zgłoszeń.
10. Szczegółowe informacje: bezpośrednio u trenerów grup szkoleniowych.
11. Faktury: osoby, które potrzebują fakturę za obóz, proszone są o podanie na adres mailowy (podany wyżej), dokładnych danych na kogo ma być wystawiona faktura wraz z opisem jaki ma się na niej znajdować.

KARTA KWALIFIKACYJNA DO POBRANIA

Uzupełnione karty kwalifikacyjne należy przekazać trenerom prowadzącym poszczególne grupy!