Zgłoszenia chęci ubezpieczenia zawodników prosimy wysyłać do 26.09.2019 na adres mailowy pawel.gajewski@wkk.org.pl. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, sumę ubezpieczenia (10 000,00 lub 15 000,00 lub 20 000,00). Do maila należy dołączyć potwierdzenie przelewu w kwocie składki ubezpieczenia. 51,00 zł dla 10 tys. zł, 69,00 zł dla 15 tys. zł i 87,50 zł dla 20 tys. zł.

 

Oferta ubezpieczenia NNW 10 tys. zł i 15 tys. zł.

Oferta ubezpieczeniowa NNW 20 tys. zł.

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym.