Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje, dotyczącego obozu sportowego dla zawodników z roczników 2004 oraz 2005, który odbędzie się w dniach 17-27 sierpnia w Sierakowie.

1. Termin: 17-27 sierpnia 2019
2. Miejsce : Sieraków
3. Opłata 1500 zł dla członków WKK płacących składki. Pozostali chętni po zakwalifikowaniu przez trenerów grup kadetów 1800 zł.
4. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
Zawodnicy z rocz. 2004 – trener Michał Rutkowski – michal.rutkowski@wkk.org.pl
Zawodnicy z rocz. 2005 – trener Łukasz Dziergowski – lukasz.dziergowski@wkk.org.pl
* w treści maila należy podać: imię i nazwisko uczestnika, rocznik, jeśli uczestnik jedzie po raz pierwszy – pesel oraz dokładny adres zamieszkania
5. Terminy wpłat:
– 300 zł zadatku do 20.05.2019
– 700 zł rata do 20.06.2019
– pozostałą kwotę do 10.08.2019
Wpłata na konto: Santander Bank 35 1090 2402 0000 0001 0575 5379  z dopiskiem Za obóz w Sierakowie
6. Szczegółowe informacje: bezpośrednio u trenerów grup szkoleniowych.