WROCŁAWSKI KLUB KOSZYKÓWKI

#

#

#

#

2017-09-12 18:53:24

Regulamin płatności w sezonie 2017/18


Zarząd Wrocławskiego Klubu Koszykówki zatwierdza wysokości opłat w sezonie 2017/18

1. Składki członkowskie. Prosimy wpłacać na konto BZ WBK 35 1090 2402 0000 0001 0575 5379. Z dopiskiem : „Składka członkowska WKK za imię i nazwisko grupa nazwisko trenera.

a) zawodnicy uczestniczący w zajęciach grup selekcyjnych 2007 i starsi (biorących udział w rozgrywkach DZKosz):

- 100 złotych miesięcznie ( przez 12 miesięcy ) lub

- 1100 złotych rocznie ( wpłata jednorazowa do 30.09.2017 ).

b) zawodnicy uczestniczący w zajęciach grup szkolenia podstawowego klasy 1 – 3 (2008 i młodsi) :

- 100 zł za miesiąc (przez 10 miesięcy /wrzesień-czerwiec/)

- 450 zł (wrzesień 2017-styczeń 2018) – wpłata jednorazowa do dnia 30.09.2017

- 850 zł cały sezon 2017/18 - wpłata jednorazowa do dnia 30.09.2017

Regularne opłacanie składki członkowskiej uprawnia do zniżek na :

- bilety wstępu na imprezy organizowane przez klub WKK Wrocław

- opłaty za obozy sportowe organizowane przez klub WKK Wrocław

2. Turnieje towarzyskie.

Rodzice zawodników i zawodniczek wyznaczonych przez trenera do uczestnictwa w turnieju dokonują opłaty za wyżywienie, zakwaterowanie podczas pobytu na zawodach oraz transport na zawody oraz powrót z zawodów.

4. Turnieje mistrzowskie.

Wszelkie opłaty ( zakwaterowanie, wyżywienie, transport ) są dokonywane przez klub.

5. Postanowienia końcowe.

- Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wnioskować do Zarządu Klubu o obniżenie opłat wynikających z Regulaminu Opłat. Wnioski składane są w klubie do 30 września 2017

- mile widziane wyższe wpłaty składek członkowskich

- wpłaty na stowarzyszenie mogą być odliczane w zeznaniach PIT ( zgodnie z Ordynacją Podatkową )


Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Klubu w dniu 10.09.2017

Powiązane artykuły