WROCŁAWSKI KLUB KOSZYKÓWKI

#

#

#

#

2017-09-13 10:45:14

Oferta ubezpieczenia NNW dla zawodników WKK Wrocław w sezonie 2017/2018


Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla zawodników Wrocławskiego Klubu Koszykówki.
Poniżej przedstawiamy warianty oferty ubezpieczenia na 3 kwoty (10 000, 15 000, 20 000).

Oferta ubezpieczenia NNW 10 000 lub 15 000 – kliknij tutaj

Oferta ubezpieczenia NNW 20 000 – kliknij tutaj

Osoby zainteresowane zawarciem takiego ubezpieczenia proszone są o wysłanie do dnia 29.09.2017r, na adres: obozy@wkk.org.pl następujących informacji:

1. Nazwisko i imię osoby ubezpieczanej.
2. Data urodzenia.
3. PESEL
4. Adres
5. Wariant ubezpieczenia (proszę podać kwotę ubezpieczenia).

Jednocześnie należy dokonać wpłaty wynikającej z wysokości składki na konto:
BZ WBK 35 1090 2402 0000 0001 0575 5379 (w tytule należy wpisać: Ubezpieczanie + imię i nazwisko osoby ubezpieczanej + rok urodzenia zawodnika).

Ubezpieczenie zawodnika za pośrednictwem Wrocławskiego Klubu Koszykówki nie wyklucza ubezpieczenia szkolnego.
W przypadku ubezpieczenia w obu miejscach istnieje możliwość dochodzenia odszkodowań z dwóch polis.


Powiązane artykuły