WROCŁAWSKI KLUB KOSZYKÓWKI

#

#

#

#

2018-02-14 15:27:45

Informacja na temat letniego obozu WKK w Kołobrzegu

1. Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kołobrzegu, ul. Okopowa 1A
2. Uczestnicy: zawodnicy WKK z roczników 2003 – 2010
3. Termin: 16 – 26 sierpnia 2018
4. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce szkolnej
5. Transport: pociąg * szczegóły wyjazdu podane zostaną po 11 marca (najprawdopodobniej wyjazd odbędzie się 15 sierpnia w godzinach wieczornych)
6. Zajęcia:
- treningi koszykówki w hali sportowej i na boisku szkolnym
- terenowe i rekreacyjne na świeżym powietrzu
7. Ubezpieczenie: NNW każdego uczestnika
8. Cena:
1500 zł dla zawodników opłacających regularnie składki członkowskie,
2000 zł dla pozostałych zainteresowanych
9. Płatności:
I rata (zadatek) – 300 zł do 28.02.2018
II rata – 700 zł do 27.05.2018
pozostała kwota do 10.08.2018
10. Wpłata na konto:
BZ WBK 35 1090 2402 0000 0001 0575 5379 z dopiskiem za obóz w Kołobrzegu
11. Zgłoszenia: proszę przesyłać na adres: obozy@wkk.org.pl, w treści maila należy podać:
- imię i nazwisko uczestnika,
- rocznik, trener
* jeśli uczestnik jedzie po raz pierwszy – pesel oraz dokładny adres zamieszkania
W związku z ograniczoną ilością miejsc (80 miejsc) o zakwalifikowaniu decyduje mailowa
kolejność zgłoszeń.
12. Szczegółowe informacje: bezpośrednio u trenerów grup szkoleniowych.
13. Faktury: osoby, które potrzebują fakturę za obóz, proszone są o podanie na adres
mailowy (podany wyżej) dokładnych danych na kogo ma być wystawiona faktura wraz z
opisem jaki ma się na niej znajdować.


Powiązane artykuły